1.5 mio. kr. til Big Data Management

 
1.5 mio. kr. til Big Data Management
9. december 2013
Med en bevilling fra Capes Foundation på 1.5 mio. kr. tilknyttes brasilianske Jonatas Lima de Amorim Patient@home og arbejdspakken Information and Knowledge Management.

Brasilianske Jonatas Lima de Amorim startede den 1. december 2013 som ph.d.-studerende ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, med tilknytning til arbejdspakke 1.5, Information and Knowledge Management, i Patient@home.

 

Ansættelsen er kommet i stand med en bevilling på 1.5 mio. kr. fra det brasilianske Science Without Borders-program, under Capes Foundation, Ministry of Education of Brazil.

 

Jonatas Lima de Amorim er konkret tilknyttet projektet 'Big Data Management i den danske sundhedssektor' under arbejdspakke 1.5. Projektet går ud på at undersøge, hvordan en bedre forståelse, integration og anvendelse af forskellige datakilder på OUH Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark kan bruges til at forbedre patienters diagnose og/eller behandling.

 

I første del af projektet vil forskerne skabe overblik over, hvilke it-systemer og datakilder, der i øjeblikket anvendes på OUH Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark: Cosmic, FPAS/PAS, Cetrea, PACS, laboratoriesystemer, mm. Forskerne vil identificere, hvilke barrierer og udfordringer der er for integration af datakilderne, og forslå nye løsninger i samarbejde med udbydere (virksomheder) samt medarbejdere på OUH Odense Universitetshospital og i Region Syddanmark.

 

I anden del af projektet identificeres de gode cases, hvor 'Big Data Management (indsamling, integration, analyse og visualisering af data) gør en forskel i forhold til at forbedre patienters diagnose og behandling. Denne del vil blive udført i samarbejde med kliniske eksperter fra OUH og andre hospitaler i Region Syddanmark.

 

I projektets tredje og sidste del bliver der sat fokus på én case, som konkret viser, hvilke effekter Big Data Management kan have på diagnose og behandling af patienter, hvad enten det handler om kvaliteten eller tiden, der bruges på at stille diagnose og behandle.

 

For yderligere information

Professor Uffe Kock Wiil fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet er kontaktperson for projektet 'Big Data Management i den danske sundhedssektor': T. 6011 3565, ukwiil@mmmi.sdu.dk  

 

For yderligere information om CAPES Foundation, Ministry of Education of Brazil: www.capes.gov.br (portugisisk)

 
KontaktpersonUffe 
                Kock Wiil

Uffe  Kock Wiil

Professor
Forskningsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]