11 konkrete kliniske behov i kommunerne

 
11 konkrete kliniske behov i kommunerne
10. november 2014
Medarbejdere fra kommuner landet over identificerede 11 konkrete kliniske kommunale behov på en workshop den 9. oktober 2014. Behovene skal fremadrettet bruges til at udvikle løsninger i Patient@home-regi, som der efterspørges på markedet. .

Kliniske behov skal være forudsætningen for udvikling af nye løsninger. Det er en af visionerne i Patient@home og midlet til at sikre, at der er brug for løsningerne på markedet, og at der eksisterer en reel efterspørgsel. På den baggrund arrangerede Welfare Tech i samarbejde med Public Intelligence en workshop i oktober, som afdækkede de kliniske behov i kommunerne. Workshoppen identificerede og afdækkede 11 helt konkrete behov. Et output, der vækker stor tilfredshed hos workshoppens facilitator, Maja Gro Lilsig, fra Public Intelligence.

 

- Deltagerne arbejdede meget fokuseret og kvalificeret, og det var helt tydeligt, at de var helt på hjemmebane i forhold til opgaven. Nemlig at identificere kliniske behov i kommunerne, hvor teknologi vil gøre det muligt for borgeren at opholde sig mere tid hjemme og mindre tid på hospitalet, forklarer direktør i Public Intelligence, Maja Gro Lilsig.

 

De deltagende medarbejdere på workshoppen var udvalgt, så de repræsenterede flere forskellige faglige områder i kommunerne. Workshoppen inkluderede derfor både hjælpemiddelterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter og ledere såvel som interne konsulenter med særlig viden og interesse for teknologi. Derudover var deltagerne rekrutteret, så de repræsenterede hele landet med medarbejder fra både større og mindre kommuner.

 

11 kliniske behov

På workshoppen var der ifølge Maja Gro Lilsig stor kreativitet og idérigdom hos deltagerne. Både i forhold til at identificere behovene, men også i forhold til at komme med forslag til mulige løsninger til behovet.

 

- Der er ingen tvivl om, at disse mennesker og en masse andre fagpersoner i kommunerne, vil være i stand til at bidrage med deres erfaringer, holdninger og idéer helt fra behov til idéudvikling til endelige løsninger, siger Maja Gro Lilsig.

 

De 11 identificerede kliniske behov er:

 

 • Korrekt medicinering
 • Gang i maven/rigtig kost
 • Struktur i hverdagen
 • Motivation til træning
 • Sikre viden i borgerøjeblikket
 • Reducere angst
 • Holde øje med forandring
 • Tage udgangspunkt i borgeren
 • Være en del af et fællesskab
 • Undgå liggesår
 • Fald og konsekvenser

 

På baggrund af deltagernes input på workshoppen er der til hvert af de 11 kliniske behov udarbejdet en oversigt, som opsummerer, hvad det konkrete behov består af, hvorfor det er et behov, hvordan en mulig løsning kunne se ud, samt hvilke løsninger, der allerede findes på markedet som kan dække behovet? Oversigterne samles i et foreløbigt katalog, som vil danne baggrund for opstart af nye konkrete projekter i Patient@home.

 

Se video fra workshoppen:

2014 10 09 Workshop identificering af kliniske behov i kommunerne_Public Intelligence_Welfare Tech from Welfare Tech on Vimeo.

 

For yderligere information

For yderligere information om kortlægningen og de kliniske behov, kontakt Maja Gro Lilsig, direktør i Public Intelligence, T. +45 3070 8594, maja@publicintelligence.dk.

 

For yderligere information om det videre forløb, behovskaloget og opstarten af nye markedsrettede projekter, kontakt Susie Wagner Bondorf, senior projektchef i Welfare Tech og projektleder i Patient@home T. +45 2494 7270, swb@welfaretech.dk.

 
KontaktpersonLene 
        Vistisen

Lene  Vistisen

Seniorkonsulent og netværksleder for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[levi]DOMAIN[welfaretech.dk]