Start dato:
16.11.2017
Slut dato:
16.11.2017
Tidspunkt:
kl. 09.00 - 15.10
Sted:
Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M
Kontakt person:
Søren Møller Parmar-Sielemann
smps@welfaretech.dk

Automatisering og sporbarhed øger patientsikkerhed

 
Få et indblik i de nyeste nordiske erfaringer med automatisering, sporbarhed og optimering af logistik fra ledende eksperter i hospitalssektoren.

Personalet på hospitaler rundt om i Danmark oplever hver dag kravet om at de skal løbe hurtigere, så der eksisterer en brændende platform for at løfte sundhedsydelserne på nye og mere effektive måder. Der er mange indikationer på, at der er meget at hente via øget automatisering på forskellige områder. Der ligger i automatisering et potentiale for at få et bedre overblik over processerne, som giver mere overskud i hverdagen til sundhedspersonalet og dermed grundlag for en bedre patientsikkerhed.

 

Hør blandt andet om erfaringerne fra Region Hovedstadens Sterilcentraler, Kuopio Hospital i Finland, hvor man via automatisering af processer optimerer logistikken og skaber bedre patientsikkerhed. Bliv klogere på ”vejen derhern” og gå i dialog med oplægsholderne om såvel ”bump på vejen” som de største succeser.

 

Konferencen sætter fokus på et af indsatsområderne i det nationale forskningsprojekt, Patient@home, om at minimere presset på  hospitalers personalemæssige og økonomiske ressourcer.

 

GS1 Denmark, NewIcon og Niras inviterer i samarbejde med Welfare Tech og Patient@home til denne konference, hvor du får:

 • Konkrete eksempler på teknologier, der er i drift, og som har positive business cases
 • Nationale og internationale erfaringer til inspiration 
 • Netværk med andre beslutningstagere, rådgivere og leverandører inden for hospitalslogistik

 

Målgruppe

Beslutningstagere på sterilcentraler og sygehusapoteker, projektledere for sygehusbyggerier, virksomheder med løsninger, hospitalsledere, polikere på sundhedsområde og andre med interesse for effektivisering i hospitalssektoren.

 

Program

 • Hvorfor er standarder så vigtige? 
 • Fremtidens hospitalslogistik automatiseres
 • Robotterne indtager Sygehusapoteket
 • Patientsikkerhedsmæssige fordele ved det elektroniske medicinskab
 • Verdens mest automatiserede sterilcentraler
 • Fremtidens hospitalslogistik – skåret ind til benet

 

Se uddybende og opdaterede program

 


 

Arrangør

Konferencen er arrangret af Welfare Tech og Patient@Home i samarbejde med GS1 Denmark, NewIcon og Niras

 

Pris for deltagelse

400,- kr. + moms

 

Tilmeldingsfrist

Deadline for tilmelding til konferencen er den 13. november 2017, kl. 12:00

 

Konferencen afholdes som del af Patient@home-projektet Afprøvning af elektronisk medicinskab på FAM/OUH

 

 

 

KontaktpersonSøren 
        Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]

Tlf:      +45 2932 7470